Parkour gemau ar-lein rhad ac am ddim

Gemau ar-lein rhad ac am ddim

Chwarae gemau parkour am ddim bob dydd. Gorau parkour gêm ar-lein ar ein safle ar gyfer yr holl gefnogwyr o gemau ar-lein!

Mae llawer o bobl yn gofyn: Beth yw parkour? Mae hyn nid yn unig yn chwaraeon eithafol, adloniant a chynnyrch adrenalin miniog o esblygiad dinasoedd modern, ond mae hyn isddiwylliant ieuenctid. Mae hyn yn gamp anarferol, a oedd yn cynnwys pobl ifanc o fore tan nos ar strydoedd dinasoedd. Ohono yn gwbl syfrdanol, er yn aml yn angenrheidiol i wneud apwyntiad ymlaen llaw i Traumatology, cyn dechrau ar y gweithgaredd adloniant eithafol. Edmygwyr o parkour dringo ar doeau, rhedeg i fyny waliau a pherfformio yn unig styntiau syfrdanol. Diolch i'r gamp celf go iawn. Felly ystyried nid yn unig y parkurschiki, a chymdeithion, nad ydynt ond yn hongian i lawr o'r ên o driciau sy'n gwasanaethu athletwyr. Gêm parkour Ond, ymroddedig i hyn acrobateg eithafol, wrth gwrs, llawer mwy diogel. Yn y gofod rhithwir peidio, y prif beth i ddisgyn oddi ar y cadeirydd, yn gwneud y tric nesaf. Os ydych yn gefnogwr o chwaraeon, gemau ar-lein parkour chi wir yn ei hoffi. Eu chwarae, nid ydych yn peryglu eu bywydau eu hunain ac yn syml yn mwynhau acrobateg eithafol ar-lein! Yn y gêm fflach o parkour ar ein gwefan yn cynnwys y gêm gorau. Wrth gwrs, nid yw pob gemau angen i oresgyn rhwystrau, neidio oddi ar doeau, glynu wrth y wal. I ddechrau, gallwch geisio neidio yn y uchder neu hyd y lefelau cychwynnol. Yna, wrth gwrs, rhaid i berfformio driciau yn fwy anodd. I gyd, fel mewn bywyd go iawn. Chwarae gemau Parkour yn ddiddorol iawn, ac maent yn ffordd wych i hongian allan. Fel arfer, mae'r rhain yn ei gwneud yn ofynnol gemau adwaith mawr. Hyd yn oed os nad ydych yn rhy ddatblygedig, ar ôl ychydig oriau i chi dreulio gyda'r parkour rhithwir, bydd eich ymateb fod yr un rhagorol. Dyna pam adloniant o'r fath nid yn unig yn ddymunol, ond hefyd yn ddefnyddiol. Yn ogystal, maent yn dysgu i feddwl yn strategol, ond hefyd yn cynyddu'r cyflymder yr ymennydd. Sut ydych chi'n ei gael am bobl parkour gymaint o ddod yn ffordd o fyw go iawn, y grefft o oresgyn rhwystrau. Unwaith y byddwch potreniruetes, chwarae mewn parkour rhithwir, efallai y byddwch am ymuno â'r rhai sy'n hoff o hamdden egnïol, sydd yn ôl pob tebyg ym mhob dinas. Mae nifer fawr o gemau o gamp hon, sy'n cael eu cynrychioli ar ein safle, byddwch yn cael dealltwriaeth sylfaenol o hynny, ac efallai yn caniatáu i chi benderfynu pa fath o parkour yn fwy addas i chi. Dymunwn bob llwyddiant i chi, fel mewn efelychydd cyfrifiadur a chwaraeon go iawn!

Gemau Ar-lein:

Gemau MMORPG Ar-lein:


Chwarae yr un fath