Gemau ar-lein rhad ac am ddim Pysgota

Gemau ar-lein rhad ac am ddim

Rhad ac am ddim i chwarae pysgota bob dydd. Gemau pysgota gorau ar-lein ar ein gwefan ar gyfer yr holl gefnogwyr o gemau ar-lein!

Os ydych chi'n byw gartref bysgotwr, nid oes angen i chi ddweud wrth bobl sut y mae'n cael ei gamblo. Ac os ydych chi'n blino o straeon cyson ar y ddalfa fawr unrhyw faint bysgod mawr syrthiodd, y graddfeydd tragwyddol yn y gegin ac offer o amgylch y tŷ, ac yna gofyn iddi chwarae y pysgotwr bysgota rhithwir. Roedd ei hoffter o broses newydd, mwy cyfforddus o bysgota, efallai na fyddwch yn ofni y bydd eich pysgotwr yn mynd o dan y rhew yn y gaeaf, neu mewn ffit o angerdd foddi cwch. Gwir i ddod i arfer â'r crio o "Klyueeet!"Oherwydd y bydd y brathiad yn dda ac ar raddfa fawr. Ond oes angen i lanhau a bendroni ynghylch beth i'w wneud gyda dal newydd, oherwydd hyd yn oed i chi Murzik clwydo ar hyn eisoes yn methu edrych! Gemau pysgota ar y thema fawr iawn, ond yn edrych efelychiadau realistig iawn, lle mae'r golygfeydd a'r broses o ddal yn edrych mor naturiol ei bod yn ymddangos estyn allan ac yn teimlo y cŵl y llyn. Ac y dda-off wrth ddewis ddewislen. Yn ei backpack stowed byddwch yn dod o hyd i bob math o gwialenni offer pysgota, ac abwyd. Cregyn Gleision, mwydod, toes, Nereis - ac nid dyna'r cyfan. Wobblers, gwelodd cylchlythyr, glymau, llwyau hefyd ar gael. Byddwch yn darparu unrhyw fath o bysgota: dzhingovaya, Fly neu Donk. Er mwyn denu y man lle rydych yn gallu arbrofi trwy gymysgu'r cyfansoddiadau y cynhwysion. Os ydych yn hoffi i bysgota ar y traeth, gemau pysgota ar-lein yn hapus i ddarparu ar y cyfle hwn. A allwch chi fynd allan ar gwch neu gwch allan i'r môr a physgod mewn heddwch, i ffwrdd o fwrlwm. Er mwyn helpu i wella teimlad a chwaraeon eithafol, mynd at y banciau y Nîl neu Amazon ac yn dal Stingray, du Gaiman, neu Nile crocodeil. Pysgota iâ yn eich gwahodd i Sbaen, gan roi chi 19 Cronfeydd a ffawna cyfoethog. Os yw'r ysbryd o gyffro yn eich yn gryf, ac yna cymryd yr her ac yn cystadlu gyda physgotwyr eraill. Gêm Pysgota ar gael i'w chwarae mewn unrhyw ffordd, dim ond i ddal eich gelynion ddal rhagori. Ac i brynu offer newydd a gwisgoedd, gwerthu eu ysbail yn eich siop. Hyd yn oed chwaraewyr nad ydynt yn mwynhau eich angerdd pysgota, byddai'n ddiddorol i'w chwarae yn y pysgota apocalyptaidd, lle mae'r digwyddiadau yn cymryd lle yn y byd ar ôl ffrwydrad niwclear. Mae hyn yn edrych yn hollol newydd ac yn teimlo, fel yr uchod i chi hongian awyrgylch gormesol o ddinistrio, dim dwr yn lân ac nid ydynt yn denu'r mentro, ac mae'r dal yn, a dweud y lleiaf, od - cyrff pysgod, sgerbydau, masgiau hen, esgidiau rhwygo a phethau tebyg. Os nad yw eich meddwl yn barod i ystyried harddwch byd marw, yna rydym yn eich gwahodd i spearfishing. Efelychydd Wonderful, llachar a lliwgar yn eich gwahodd i roi ar eich, offer sgwba arfog gyda gwaywffon, a dechrau hela-bysgota. Ymlaciwch ni fydd gennych cyn belled ag y byddwch yn hela ar gyfer pysgod, pysgod, hela i chi, a rhywun a fydd yn dal y cyntaf yn dibynnu arnoch chi. Er mwyn bywiogi fath sefyllfa beryglus, byddwch yn aros am y trysorau hynafol suddedig. Ymhlith pethau eraill, gallwch fwynhau harddwch y byd tanddwr ac yn tynnu lluniau. Mae'r gêm yn hynod o brydferth, ac yn cynnig dulliau gameplay sawl i ddewis ohonynt, gan gynnwys nofio am ddim. Mae yn symlach, ond oes hapchwarae llai ar gyfer plant. Byddant yn cyfarfod cymeriadau cartŵn gwahanol a gallant ddal pysgod nid yn unig, ond hefyd yn difetha aur. Tra byddwch yn meddwl, mae miloedd o chwaraewyr wedi dal eu hysglyfaeth. Dechrau pysgota ar-lein i chwarae rhad ac am ddim, a byddwch hefyd yn gallu brolio dal cyfoethog. Gêm bysgota ar-lein yn hardd iawn a diddorol. Ymunwch nawr!

Gemau Ar-lein:

Gemau MMORPG Ar-lein:


Chwarae yr un fath