Gemau Diego a Dasha rhad ac am ddim ar-lein

Gemau ar-lein rhad ac am ddim

Chwarae gemau rhad ac am ddim a Dasha Diego bob dydd. Gemau Diego Gorau a Dasha ar ein gwefan ar gyfer yr holl gefnogwyr o gemau ar-lein!

Y peth gorau yn ein bywyd yw plant. Dyna pam yr holl nwyddau a fwriedir ar eu cyfer i gwrdd â'r safon a safonau uchel. Mae'r un peth yn wir ar gyfer gemau cyfrifiadurol, sy'n hyd yn hyn, llawer iawn, ac sydd wedi'u llunio ar gyfer grwpiau oedran gwahanol. Mae plant yn dysgu ac achub ar y newydd gyda phleser mawr. Ac os yw'r dasg a gyflwynir iddynt fel gêm, maent yn llawer cyflymach dechrau i ddarllen, ysgrifennu a datrys enghreifftiau mathemateg a phroblemau rhesymegol. Synhwyro astudiaeth ar ffurf gemau hwyl, maent yn gofyn swyddi newydd drosodd a throsodd. Yn anffodus, heddiw rhieni bywyd ychydig fel ffordd dawel, dawel harbwr a rhedeg yn brydlon yn gadael digon o amser i dreulio gyda'ch plentyn ac yn bodloni ei awydd i ddysgu. A gadewch dim byd yn disodli cyfathrebu byw gyda pherthnasau, ond roedd yn gyfle gwych i rieni i roi eu plentyn ar y wybodaeth sylfaenol drwy gyfrifiadur sy'n seiliedig ar, gemau addysgol. Rydym yn cyflwyno ein gwych gemau addysgol Diego a Dasha. Gemau lliwgar a cherddorol yn hoffi rhan fwyaf o gamers ifanc am eu amrywiaeth a stori ddoniol. Gyda chymeriadau o'r gemau hyn na all plant ond yn treulio amser gyda brwdfrydedd, ond hefyd yn dysgu sut i ddatrys enghreifftiau mathemategol, dysgu sut i feddwl yn rhesymegol gyda gemau yn y posau, lliwio, gwisg a phynciau diddorol eraill. Byddant yn dysgu hanfodion y Saesneg neu Sbaeneg, cofio sillafu ac ynganu llythrennau a geiriau. Mae hyn yn sgil gemau a chywirdeb wrth chwarae, casglu, neu curo gwrthrychau. Bydd Chwarae ar gyfer plant gofal hyd i eitemau, rhifau a llythrennau. Gall plant yn datblygu cof mewn gemau lle mae'n rhaid i gofio lleoliad y lluniau a dod o hyd i dyblyg. Gemau chwaraeon yn cael eu darparu hefyd, a gall y plant deithio gyda Diego ar snowboard neu fynd gydag ef ar daith. Perfformio tasg i ddod o hyd i'r anifeiliaid, bydd y plant yn dysgu ac yn cofio eu henwau a darganfod sut maent yn edrych. Fel y gallwch weld, y Diego gêm a Dasha yn chwarae â'r themâu gwahanol. Gall plant ddewis a chwarae gêm hon sawl gwaith, gan sicrhau gwybodaeth. Peidiwch â phoeni, gan ofni y bydd plentyn bach fod yn anodd eu meistroli rheolaeth neu ddeall beth oedd yn mynd ymlaen yn y gêm. Gemau datblygu i gwrdd hynny ar y gynulleidfa ieuengaf, felly yn cymryd i ystyriaeth yr holl arlliwiau, gan wneud y broses yn hygyrch ac yn ddealladwy. Byddwch yn synnu pa mor gyflym y bydd eich babi yn gyfarwydd â rheoli ac i ddeall yr holl gymhlethdodau pasio. Helpu gemau arwyr i oresgyn rhwystrau a datrys posau, bydd plant yn teimlo'n fwy hyderus pan fyddant yn dysgu yn ymarferol am eu galluoedd. Dim ond yr ateb cywir oedd yr achlysur ar gyfer hyrwyddo i gam nesaf y gêm - y dasg nesaf. Rhoi yr ateb cywir, byddant yn parhau i deithio trwy y byd rhithwir, ond os yw'r ateb yn anghywir, bydd y plant yn gofyn i geisio datrys y dasg eto. Efallai mai'r cam cyntaf mae angen i chi helpu plant i fynd o gwmpas y maes chwarae, ond yn fuan iawn y byddant yn teimlo'n hyderus ac yn gallu ymdopi ar eu pen eu hunain. Plant yn dangos i'r fath ddiddordeb byw mewn gemau oherwydd eu bod yn eu hatgoffa o gartwnau, ac mae pawb yn gwybod pa mor anodd yw hi i rwygo y babi o'r sgrîn pan fydd rhywbeth diddorol a gwych. Gemau cyfrifiadurol rhoi'r argraff bod y chwaraewr ei hun yn cymeriadau cartŵn a chymryd rhan yn y digwyddiadau a dim ond y rhan uniongyrchol o'i gweithredu i'r straeon llwyddiant. Gosod y plentyn i'r gemau gwybyddol, rydych yn rhoi iddo hwyliau da, gwybodaeth, sgiliau a galluoedd.

Gemau Ar-lein:

Gemau MMORPG Ar-lein:


Chwarae yr un fath